kontakt

Ta gärna kontakt med oss, vi är nyfikna. Det är i samtalet vi kan komma fram till den bästa lösningen för att nå de identifierade behoven.

vad kan vi erbjuda

By Dem erbjuder hållbar produktion i både liten och stor skala, unika produkter och produktutveckling men också ett bra samtal

artiklar

Här kommer vi lägga upp intressanta artiklar och projekt som vi tycker alla borde upptäcka.